top of page

Pracownia projektów STUDIO DK działa od 2003 r

Specjalizujemy się w opracowywaniu dokumentacji projektowych w szeroko pojętej branży inżynierii środowiska.

Realizujemy projekty kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przepompowni ścieków, podczyszczalni wód deszczowych, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych, przepompowni wody, stacji uzdatniania wody, sieci gazowych, projekty przyłączy kanalizacyjnych, wodociągowych, instalacji sanitarnych.

Przygotowujemy cały proces projektowy począwszy od koncepcji poprzez projekty budowlane, projekty wykonawcze,  uzyskanie wszelkich  uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzeń, aż po uzyskanie pozwolenia na budowę, sporządzanie kosztorysów ofertowych i inwestorskich oraz sprawowanie nadzorów autorskich i inwestorskich nad realizacją inwestycji.

Posiadamy odpowiedni potencjał organizacyjny i techniczny umożliwiający realizację dużych zadań projektowych. Dysponujemy fachową kadrą bogatą w doświadczenie zawodowe i  posiadającą odpowiednie uprawnienia projektowe.

 

                                                                                                              Zapraszamy do współpracy

bottom of page