top of page
 • Dorota Kokoszka

kanalizacja to nie śmietnik.....

Updated: Dec 1, 2021

.....wydaje się to oczywiste ale niestety tak nie jest.

Nadal większość ludzi traktuje WC jak śmietnik. Do kanalizacji j wrzuca się wszystko co jest pod ręką. A to olej po smażeniu frytek, a to resztki farby po skończonym malowaniu. Nie mówiąc już o włosach, patyczkach higienicznych i tamponach.

Gdyby w ubikacji był zamontowany młynek na odpady sprawa byłaby o wiele prostsza.

Młynek częściowo rozwiązałby problem zapychania się rur kanalizacyjnych ale co z zanieczyszczeniami chemicznymi?

Do ubikacji wrzuca się farby, oleje, lekarstwa i inne chemikalia, które zawierają substancje szkodliwe dla mikroorganizmów oczyszczających ścieki. Niestety, oczyszczalnie ścieków nie zlikwidują wszystkich zanieczyszczeń np. substancji zawartych w lekarstwach, które trafiają wraz z oczyszczoną wodą do rzek.

Dbając o to co wrzucamy do ubikacji mamy bezpośredni wpływ na jakość oczyszczanej wody.

Drogi czytelniku zanim wrzucisz coś do ubikacji pomyśl jaka jest potencjalna szkodliwość wrzucanego przedmiotu czy substancji. Czy może on zapchać rury, zaszkodzić mikroorganizmom w oczyszczalni ścieków czy pozostać w oczyszczonej wodzie wracając do Ciebie w butelce wody na Twój stół.


W codziennej gonitwie zapominamy, że mamy wpływ na wszystko co się dzieje wokół nas.

Żyjmy świadomie.


Dorota Kokoszka


CO MOŻNA WRZUCAĆ DO KANALIZACJI

-TYLKO -

 • nieczystości sanitarne i papier toaletowy

CZEGO NIE MOŻNA WRZUCAĆ DO KANALIZACJI

 • części stałych nierozpuszczalnych w wodzie

 • środków higieny osobistej i opatrunkowych takich jak: waciki, tampony, nawilżane chusteczki, wata, patyczki do uszu itp.

 • włosów

 • bandaży, materiałów opatrunkowych, rajstop – zawierających włókna naturalne i syntetyczne, nierozpuszczające się w wodzie, które zbijają się w zwartą masę, łączą się w sploty, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków.

 • lekarstw, farb oraz chemikaliów-zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni.

 • odpadów kuchennych, tłuszczów i olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach, i zmniejszają ich średnicę

 • odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych.

 • substancji palnych i wybuchowych, w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu oraz substancji żrących i toksycznych.

 • odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, tekstyliów, włókien itp.

 • materiałów budowlanych
51 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page