top of page
OFERUJEMY:

PROJEKTY

 • kanalizacji sanitarnej,

 • kanalizacji deszczowej,

 • przepompowni ścieków,

 • podczyszczalni wód deszczowych,

 • oczyszczalni ścieków,

 • sieci wodociągowych,

 • przepompowni wody,

 • stacji uzdatniania wody,

 • sieci gazowych,

 • przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych,

 • organizacji ruchu kołowego (w tym tymczasowej),

 • odtworzenia nawierzchni,

 • instalacji sanitarnych do domów jednorodzinnych oraz  budynków użyteczności publicznej.

OPRACOWANIA:

 • Koncepcji w zakresie inżynierii środowiska,

 • Specyfikacji Technicznej i Odbioru Robót,

 • Operatów wodno prawnych,

 • Kosztorysów ofertowych i  Inwestorskich, przedmiarów robót

 • Decyzji środowiskowych,

 • Ekspertyz i opinii technicznych,

SPRAWOWANIE  NADZORÓW  AUTORSKICH I INWESTORSKICH

ROZLICZANIE INWESTYCJI

                             

                                                   Zapraszamy do współpracy

 

bottom of page