UL. POZNAŃSKA m. DACHOWA  gm. KÓRNIK
KANALIZACJA SANITARNA

Na zlecenie Miasta i Gminy Kórnik wykonujemy  projekt:

KANALIZACJA  SANITARNA Z PRZYŁĄCZAMI  w ul. Poznańskiej w m. Dachowa gm. Kórnik.

  

Wszystkie koszty związane z projektem i budową sieci oraz przyłączy kanalizacyjnych 
(łącznie ze studnią na Państwa posesji) pokrywa Miasto i Gmina Kórnik.

DO WYRAŻENIA ZGODY NA ZAPROJEKTOWANIE  PRZYŁĄCZA POTRZEBNE SĄ 3 DOKUMENTY:

1) - oświadczenie - do wypełnienia i podpisania

2) - RODO-- do zapoznania się z treścią i podpisania

3) - szkic nieruchomości- do ustalenia lokalizacji przyłącza - w tym celu prosimy o  przesłanie

   adresu nieruchomości lub  nr działki na skrzynkę mailową:

 kanalizacja@studiodk.pl.   a zwrotnie prześlemy szkic/ mapkę dotyczącą Państwa nieruchomości
 

Wszystkie oryginały dokumentów prosimy przesłać na nasz adres:

Studio DK

ul. Sielska 17 d

60-129 Poznań

Osoby do kontaktu:

mgr Dorota Kokoszka
tel. 604 568 149

kanalizacja@studiodk.pl

mgr inż Anna Majewska

tel. 662 278 553

anna.majewska@studiodk.pl

ZAKRES  INWESTYCJI
 DO POBRANIA
dla uzgodnienia  lokalizacji  przyłączy
dla uzgodnienia  lokalizacji  sieci w drogach